Associatie

Associatie speelt bij hondengedrag een grote rol! Zo kunnen bepaalde associaties ten grondslag liggen aan vervelende gedragsproblemen. Associaties kunnen ook gebruikt worden in hondentraining en -gedragstherapie. 

Associatie leren

Een hond kan leren door associatieleren. Een mens kan bijvoorbeeld leren 'mensen zijn leuk', door goede associaties. Bijvoorbeeld omdat mensen hem eten geven. Een hond kan ook leren 'mensen zijn gevaarlijk', door slechte associaties. Bijvoorbeeld omdat mensen niet aardig zijn en de hond pijn doen. Ook leert een hond door zijn gedrag. Hij doet iets en dat leidt tot een bepaalde uitkomst. Bijvoorbeeld: als de hond tegen de deksel van de voerbak duwt, komt hij bij het voer. In dit geval is het gedrag van de hond heel succesvol voor hem. Maar een minder goede uitkomst, kan de hond iets anders leren: bijvoorbeeld als hij het deksel op zijn neus krijgt en daar hard van schrikt. 

Training en gedragstherapie

Honden herhalen gedrag dat succesvol voor hen is. Dit gegeven gebruiken we bij beloningsgerichte hondentraining. Je kunt gedrag van de hond op deze manier sturen en zelf zorgen voor succesvol gedrag waarvan jij graag wilt dat de hond dit herhaalt. 

Probleemgedrag door associatie

Positieve en negatieve ervaringen vormen de hond en hoe hij in het leven staat. Goede associaties zijn superbelangrijk bij een goede socialisatie en spelen ook een rol bij trauma's. Het gaat dan veel meer om de emotionele ervaringen van de hond, dan over het aanleren van bepaald gedrag.

Wanneer een hond een situatie spannend vindt, dan uit hij dat op een bepaalde manier (coping). Veel honden reageren op dergelijke situaties of zogenaamde prikkels, door ernaar te blaffen, grommen, uitvallen en in sommige gevallen ook te happen en bijten

associatie

Dit is gedrag dat de meeste hondeneigenaren hun hond graag willen afleren. De eigenschap van onzekere agressie of angstagressie, is dat de reactie van de hond vaak juist heftiger wordt na verloop van tijd. Ook hier speelt de succes ervaring van de hond een rol.  

Goede en slechte ervaringen

Een associatie komt naar aanleiding van ervaringen. Wat is als positief, wat is als negatief ervaren door de hond? Welk gedrag pakt voor de hond goed uit en welk gedrag pakt voor de hond slecht uit? Je kunt je hond onbewust gedrag aanleren door ervaringen. Gedrag dat je de hond eigenlijk helemaal niet wilt aanleren. Bijvoorbeeld: de hond springt op en wordt weggeduwd. De intentie van het wegduwen is waarschijnlijk de hond niet te laten springen. Echter: de hond kan dit gedrag als zeer succesvol ervaren, er wordt immers op gereageerd en het zorgt dus voor een extra portie aandacht. 

Om een training op de juiste manier vorm te geven, moet je dus goed bedenken welke associatie van de hond een rol speelt en hoe je hier met de juiste training op in speelt. Om het gedrag dusdanig te veranderen, dat het verandert naar (voor jou) gewenst gedrag. Een goede hondentrainer of gedragstherapeut kan je hierbij helpen.

In deze video zie je een voorbeeld van associatieleren tijdens training. Voor deze hond betekent het rammelen van de halsband, dat hij zijn kop erin moet steken. Dit gedrag is aangeleerd. Hoe je zelf je hond dit kunt aanleren, zie je in deze video.


Verder lezen: