Kenmerken getraumatiseerde hond

Wat zijn kenmerken van een getraumatiseerde hond? Een trauma is een gebeurtenis die ontzettend veel impact heeft (gehad) op de hond die een trauma oploopt. Dat er sprake is van een trauma, is na de gebeurtenis zichtbaar aan het gedrag van de getraumatiseerde hond.

Kenmerken trauma

Het voornaamste kenmerk van een getraumatiseerde hond, is dat de hond na een bepaald voorval direct ander gedrag is gaan vertonen. Er is dan sprake van gedrag dat ontstaat vanuit angst. Zonder veel kennis van hondengedrag is niet altijd goed te beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van angst. Honden kunnen namelijk ook aanval- en uitval gedrag vertonen vanuit angst. Het kan dat lijken of de hond zich juist heel stoer gedraagt. In werkelijkheid is het dan defensief gedrag vanuit angst, een coping mechanisme dat de hond heeft ontwikkeld om met de situatie om te gaan. 

Wat is een traumatische ervaring?

Het is belangrijk om in kaart te brengen welke dingen de hond angst aanjagen. Het is per hond verschillend wat precies de gevolgen zijn van een trauma. 

Voorbeeld:

Bello wordt aangevallen door een wit klein hondje. Hij is daar zo van geschrokken, dat hij vlucht gedrag ontwikkeld heeft sinds het incident. Er is dan dus duidelijk sprake van een trauma. Maar... Bello kan nu een trauma hebben voor:

Kenmerken getraumatiseerde hond

  • Kleine witte hondjes
  • Kleine hondjes
  • Witte hondjes
  • Alle honden

Hoe zo'n ervaring uitpakt, is per hond verschillend. Ook de ernst van het incident is niet altijd een voorspeller. De ene hond kan door een (voor ons idee) klein voorval een traumatische ervaring opdoen. Een andere hond kan na een (voor ons idee) flink voorval nog net zo onbevangen door het leven gaan. Natuurlijk is de kans groter op een traumatische ervaring wanneer het een zeer ernstig incident betreft. 

Je geadopteerde hond kan al kenmerken van een getraumatiseerde hond hebben zoals angst, vluchtgedrag of uitvalgedrag. Als je niet weet of dit vroeger is ontstaan door een traumatische ervaring, kan het ook een gevolg zijn van onvoldoende socialisatie als pup en/of jonge hond. Dit kan dezelfde kenmerkende gedragingen tot gevolg hebben. 

Hoe om te gaan met een getraumatiseerde hond?

Voordat er iets met de hond wordt ondernomen om de angst te verminderen, is het belangrijk dat de hond na een traumatische gebeurtenis een paar dagen rust krijgt. De hond zal door het incident flinke stress hormonen hebben aangemaakt en het duurt circa 72 uur voordat die het lichaam uit zijn. Druk dus even op de pauze knop en geef je hond vooral tijd om bij te komen en te herstellen van hetgeen hij heeft meegemaakt.

Daarna is het belangrijk de hond langzaam weer vertrouwd te maken met hetgeen waar hij bang voor is geworden. Enkel werken aan het stoppen van het gedrag dat de hond uit angst vertoont, is symptoombestreiding. Kijk dus altijd goed bij wie je hulp zoekt, kies bij voorkeur voor een moderne training/ therapie. Een getraumatiseerde hond heeft baat bij de juiste begeleiding, angst bestreid je logischerwijs niet met correcties. 

Heb je een vraag over het gedrag of de training van jouw hond? Neem gerust even contact op via info@hondentaak.nl