Hond reageert

Hoe je hond reageert op iets, heeft veel te maken met associatie. Waarmee associeert je hond een geluid of bijvoorbeeld een andere hond? Dat zal veel invloed hebben op zijn reactie. Daarnaast is de ene hond sensitiever dan een andere hond. 

Hond reageert op elk geluid

Honden kunnen reageren op geluiden omdat ze er een bepaalde associatie mee hebben. Dat kan zowel positief als negatief zijn. 

Een jachthond die een geweerschot hoort, kan dit associeren met een leuke taak, namelijk: daarna mag de hond het geschoten wild ophalen. Het schot wordt een aankondiging van iets leuks en daarmee heeft het (harde) geluid voor de hond toch een positieve associatie. 

Geluiden kunnen ook zeker een negatieve associatie oproepen. Denk aan de vuurwerkknallen waar een hond van schrikt. Of een geluid van een voorwerp waar een hond een negatieve associatie mee heeft, bijvoorbeeld omdat het hem een keer pijn gedaan heeft. 

Hond reageert op andere honden

Is je hond van jongs af aan gewend aan andere (vreemde) honden die passeren tijdens een wandeling? Zijn de ervaringen die je hond daarbij heeft opgedaan positief of negatief?

De antwoorden op deze vragen zullen bepalend zijn, maar niet allesbepalend. Voor een groot deel van de honden speelt socialisatie een grote rol. Daarnaast speelt de genetische afkomst een rol en ook de raseigenschappen spelen mee. 

  • Een hond die veel positieve ervaringen opdoet met andere honden, heeft waarschijnlijk een positieve associatie. Gedrag zal zich uiten in vrolijk enthousiasme richting andere honden. Daarmee kan je hond ook overenthousiast reageren op andere honden, wat ook niet altijd makkelijk is.
  • Een hond met negatieve ervaringen met honden (of onvoldoende positieve ervaringen), heeft mogelijk een negatievere associatie ten aanzien van andere honden. De kans is groot dat het gedrag dan angstig, argwanend of agressief is. 

Hond reageert op TV

Op Televisie is natuurlijk van alles te zien en te horen. Veel honden reageren daarop. Waarom?

  • Ze zien of horen iets onbekends en zijn dus alert
  • Geluidjes en bewegingen kunnen de hond alert maken (bijv. vanwege jachtinstinct)

Zolang de hond alleen opkijkt of mee TV kijkt is er natuurlijk niet zoveel aan de hand. Wanneer je hond blaft naar de TV wordt het al lastiger, sommige honden springen echt tegen de televisie aan. Hiermee oefenen is dan zeker wenselijk. 

Positieve associatie

Een positievere associatie aanleren, kan zeker. Zowel met geluiden (zoals vuurwerk), als honden en andere dingen. Werk je aan deze associatie, dan is de kans groot dat de reactie van je hond hierop ook verbetert. 

<< Hoe kies je een goede gedragstherapeut? >>
<< Hoe leert een hond? >>
<< Oorzaken onzekerheid >>

Heb je een vraag? Mail gerust naar info@hondentaak.nl