Hond agressief naar andere honden

Reageert je hond agressief op andere honden, dan is dat natuurlijk vervelend. Agressie is normaal hondengedrag, maar is meestal tegelijkertijd ook ongewenst. Wat speelt een rol bij agressief gedrag?

Spanning

Een hond die erg gespannen is, reageert sneller agressief. Eigenlijk werkt dat bij mensen niet anders. Zijn we gestresst, dan hebben we een korter lontje. Bij je hond is dit niet anders. 

Probeer dus altijd je hond in een zo ontspannen mogelijke modus te houden, om ongewenst (agressief) gedrag te voorkomen. Loopt de spanning op, dat neemt de kans op een agressieve reactie ook toe. 

Coping

Honden hebben verschillende manieren om met spanningen om te gaan. Wordt een situatie voor de hond spannend of moeilijk, dan kan de hond daarop verschillend reageren, met een actieve coping stijl (blaffen, uitvallen, aanvallen) of met een inactieve coping stijl (ontwijken, bevriezen, uit de weg gaan). Ook zijn er honden die 'van gekkigheid niet weten wat ze moeten doen'. Dit kan verward worden met spel, maar is dan een malle manier om met de moeilijke situatie om te gaan. 

De actieve manier van 'aanval is de beste verdediging' is voor de eigenaar vaak de meest vervelende en beperkende coping stijl die een hond kan hebben, al kan een ernstige vorm van vluchtgedrag ook heel onveilige situaties tot gevolg hebben. Honden die in eerste instantie onzeker gedrag laten zien naar soortgenoten, kunnen agressief gedrag ontwikkelen na verloop van tijd. Dit is een belangrijke reden om ook met een hond die onzeker reageert op soortgenoten, op de juiste manier aan de slag te gaan. 

Een hond leren om op een sociaal gewenste manier met andere honden om te gaan, gaat stapsgewijs. Een hond die agressief op andere honden reageert, moet enerzijds ander gedrag aanleren en anderzijds een andere associatie ten aanzien van andere honden. 

Na het toepassen van een juiste training, zal duidelijk worden hoe snel de desbetreffende hond ander gedrag leert en hoe realistisch het is dat dit gedrag helemaal zal veranderen in de toekomst. Het is niet gezegd dat een hond die nu agressief is naar andere honden, geen vriendelijke omgang met soortgenoten kan leren. Het is van tevoren ook niet helemaal te voorspellen in hoeverre je hond in de toekomst ontspannen vriendelijk zal reageren op soortgenoten. Ook als je hond geen sociale soortgenoot wordt, kan hij leren andere honden te negeren. Een goede training is dus in alle gevallen nuttig.

Context waarin je hond agressief is naar andere honden

De context, de totale omgeving van de hond, speelt een rol bij het ontstaan en ook het in stand houden van agressie. Vraag je af wat jouw hond triggert om agressie te vertonen. Dit kunnen allerlei dingen zijn: opwinding, zogenaamde 'prikkels' in de omgeving (zoals andere honden), maar ook bijvoorbeeld jouw manier van opvoeding en trainen. 

Van welke omgevingsinvloeden raakt je hond gespannen en neemt de kans op een agressieve reactie toe? Je hond leren kennen en zijn gedrag leren herkennen en voorspellen, is erg belangrijk bij agressief gedrag. 

Heb je een vraag over het gedrag of de training van jouw hond? Mail gerust eens naar info@hondentaak.nl 


Verder lezen: