Uitvalgedrag hond

Het uitvalgedrag van je hond beter begrijpen, zal bijdragen aan het realiseren van gedragsverbetering bij je hond.

Meer weten over het uitvalgedrag van jouw hond?

Waarom valt jouw hond uit? Vertoont jouw hond zogenaamd 'reactief' gedrag naar andere honden of naar vreemde mensen? Dat is vervelend gedrag, maar er is wat aan te doen! Allereerst is het goed om te weten waarom je hond doet wat hij doet. Voor het begrip naar je hond en ook zodat je begrijpt hoe je dit gedrag het beste kunt veranderen en wat realistische training doelstellingen zijn.

Om te beginnen, dominantie speelt hoogstwaarschijnlijk geen rol. Honden die agressief op een bepaalde situatie reageren, worden snel bestempeld als 'dominant'. Dat is echter zelden het geval.

Oorzaken uitvalgedrag van je hond

Oorzaken die wel waarschijnlijk zijn, zijn bijv:

Wil je meer weten over bovenstaande oorzaken? Ik leg e.e.a. uitgebreider uit in de gratis video die je onderaan deze pagina kunt aanvragen. 

Waarom wordt het gedrag naar honden en/of mensen slechter en niet beter?

Gedrag is geen vast gegeven, maar aan verandering onderhevig. Dit heeft te maken met de leerervaringen die je hond op doet. 

Uitvalgedrag hond

Is bepaald gedrag voor je hond succesvol, levert het hem iets op, dan zal hij dit gedrag graag herhalen. Is het gedrag voor je hond zinloos, dan is de kans groot dat hij (op den duur) zal stoppen met het vertonen van dat gedrag.

Wat kan ik doen om het uitvalgedrag van mijn hond te stoppen?

Allereerst is het zaak om zelf meer controle te nemen over de situatie. Je hebt een situatie te creëren die controleerbaar is. Wat dat betekent, is afhankelijk van het gedrag van jouw hond, waar hij naar uitvalt, op welke afstand etc. Vervolgens is het afhankelijk van een aantal factoren in hoeverre je training succesvol is en hoe snel deze vordert, zoals:

  • De motivatie van jouw hond en de ernst van zijn uitvalgedrag
  • Jouw opties om de situatie succesvol aan te passen
  • Training skills (zoals timing en consequentie) en je mate van inzet
  • Het creëren van ontspanning en rust

Wil je meer weten? Vraag meer informatie aan:


Verder lezen: