Trauma bij een hond

Een psychisch trauma bij een hond is officieel een gebeurtenis, waarna de hond de eerstvolgende keer ander gedrag is gaan vertonen. Vaak is het dan een ervaring die flink wat impact op de hond heeft gehad. Soms ook met (zwaar) lichamelijk letsel. Maar dat hoeft niet! Ook een slechte ervaring kan leiden tot een trauma. Het is niet aan ons om te beoordelen of iets een traumatische ervaring is. (Het gedrag van) jouw hond maakt duidelijk of je te maken hebt met een traumatische ervaring. Is jouw hond zich sinds een bepaalde gebeurtenis anders gaan gedragen? Dan kan het goed zijn dat je te maken hebt met een getraumatiseerde hond.

Kenmerken getraumatiseerde hond

Bij honden die zeer angstig of agressief zijn, denken we vaak dat ze iets heel ergst hebben meegemaakt. Zeker als je je hond uit een opvang of uit het buitenland hebt, weet je soms weinig over de herkomst of geschiedenis. Dan weet je dus ook niet of je te maken hebt met een gebrek aan socialisatie, of een traumatische gebeurtenis.

Reageert de hond bijvoorbeeld slecht op mannen, dan is vaak de aanname dat de hond slechte ervaringen heeft met mannen. Dat kan, maar er kan ook iets anders aan de hand zijn. Namelijk: onvoldoende goede socialisatie. Onbekend maakt immers onbemind. Een hond met weinig (positieve) ervaringen ten opzichte van bepaalde mensen of honden, kan ook op deze manier reageren. De oorzaak is in dat geval geen trauma, maar een gebrek aan goede socialisatie.

Diverse slechte ervaringen voor de hond

Naast een traumatische ervaring, waarbij de hond dus sinds het trauma ander gedrag vertoont, kan je hond zich ook anders gaan gedragen door een aantal slechte ervaringen.

Trauma bij een hond

Door deze slechte ervaringen, wordt zijn associatie steeds negatiever en hierdoor kan zijn gedrag ook (negatief) veranderen. Dit heet dan associatie leren en er is dan geen sprake van een trauma.

Trauma bij een hond oplossen?

Om een trauma op te lossen, moet je hond zijn vertrouwen terug krijgen en (weer) positieve ervaringen opdoen. Indien er inmiddels probleemgedrag is ontstaan, dan is dit waarschijnlijk niet afdoende. De hond moet dan óók ander gedrag aanleren. Het nieuwe ongewenste gedrag is dan in veel gevallen een nieuwe gewoonte geworden en die moeten we zien te doorbreken. Alleen met veel oefening kan nieuw, gewenst, gedrag aangeleerd worden.

Verder lezen: 

Heb je een vraag? Mail naar info@hondentaak.nl