Oorzaken onzekerheid hond

Wat de zijn de oorzaken van onzekerheid bij een hond?

De afkomst van jouw hond kan de onzekerheid (mede) veroorzaakt hebben

Het is belangrijk om te weten dat de eerste periode van het leven van je hond een heel belangrijke rol speelt bij de rest van zijn leven. Eigenlijk begint het zelfs voor die tijd al, met de genen die jouw hond mee krijgt van de vader- en moederhond. Zo blijkt angst overerfelijk te zijn en daarom is het geen goed idee om te fokken met honden die (te) angstig of onzeker zijn.

1. De genen die jouw hond heeft meegekregen van zijn vader en moeder

Angst is erfelijk. Een angstige hond kan dus angstige pups voortbrengen.

In het nest heeft de moederhond een voorbeeld rol. In die eerste 8 weken, dat de pup nog bij de moederhond is, is het al heel belangrijk dat er een begin wordt gemaakt met de socialisatie. In het nest worden karakterverschillen tussen de pups zichtbaar. De ene pup is ondernemend en de andere pup afwachtend. Dit zegt echter niet alles over de volwassen hond die deze pup straks wordt.

2. De socialisatie in het nest bij de fokker van jouw hond.

In de eerste weken van zijn leven doet je hond al ervaringen op. Deze ervaringen zijn de basis voor jouw pup.

Wettelijk mag een pup vanaf een leeftijd van 7 weken naar zijn nieuwe gezin. De moederhond en zijn broertjes en zusjes blijven achter. Uiteraard is deze periode voor een pup heel onzeker.

Oorzaken onzekerheid hond

Alles wat je hond meemaakt aan (positieve en negatieve) ervaringen, tekenen hem. Door deze gebeurtenissen leert een hond. Wie is te vertrouwen, waar doe je leuke ervaringen mee op en waarmee minder leuke ervaringen? Wanneer voel je je veilig en onveilig? Wat is leuk om te doen en wat niet?

3. De levenservaringen die jouw hond opdoet bij zijn (eerste) eigenaar.

Waar doet je hond ervaringen mee op? Zijn deze positief of negatief? Dit zorgt voor een stevige fundering van bewustwording en is soms al onomkeerbaar. Het is dus heel belangrijk om je bewust te zijn van de leerervaringen van jouw hond. Welke ervaringen heeft jouw hond in zijn leven opgedaan en wat heeft hem dat verteld?

Met alle aspecten in het leven heeft jouw hond nu een ervaring opgedaan. Zowel positief als negatief. Alles wat hij nu geleerd heeft is voor jouw hond de huidige waarheid. Deze waarheid wordt in het vervolg van zijn leven bevestigd of ontkracht, voor verdere levenservaringen.

4. Bevestiging van deze eerder opgedane leerervaringen

In hoeverre worden ervaringen bevestigd of ontkracht? Kunnen slechte ervaringen nog omgezet worden in een goede associatie? Andersom kunnen positieve associaties zeker toch teniet worden gedaan.

Gedurende zijn hele leven kan je hond slechte ervaringen opdoen die een grote impact hebben op de associatie die je hond had of heeft t.o.v. diverse aspecten in het leven. Andersom kan echter heel lastig zijn en soms zelfs onmogelijk. Sommige gedragingen die zijn ontstaan vanuit onzekerheid, zullen levenslange aanpassingen vergen. Als een stevige stabiele basis mist, kan dit het leven van de hond later zeer zeker beïnvloeden.

Zoals je begrijpt heeft onzekerheid dus te maken met alle aspecten van het leven van de hond, vanaf zijn geboorte, de eerste ervaringen die hij opdoet (of een gebrek daaraan) en zijn verdere levenservaringen.

Een onzekere hond kan met de juiste begeleiding zekerder worden, maar gedane zaken nemen soms geen volledige keer. 

Je hond zekerder maken? Leuke dingen doen met je hond kan helpen om een goede band met je hond te creëren en mekaar beter te begrijpen.

Verder lezen: